Reklamacje

Reklamacje

W przypadku powstania wad produktu w terminie 1 roku od daty zakupu, w celu zgłoszenia reklamacji należy go wysłać na adres siedziby firmy: 

iBelle 
ul. Ogrody 23/1 
03-987 Warszawa 

Z dodatkową informacją : Reklamacja iBelle

 Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć ksero paragonu lub faktury, a na osobnej kartce opis wady. 
Dostarczenie towaru do siedziby firmy, odbywa się  na koszt Klienta. 
W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedającemu, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.

Sprzedający nie pobiera opłaty za zgłoszenie reklamacji przez Klienta. W przypadku wady produktu z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.

W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii), iBelle skontaktuje się z Klientem w celu przedstawienia informacji o kosztach naprawy o ile taka będzie możliwa. 

"Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr/ "MARKI DOSTĘPNE W NASZEJ SZKATUŁCE

aaforeveribellewektor               lineargenteleganceinsilver
copy right iBelle    
       
   
                                facebook ibelle instagram ibelle pinterest ibelle

      ibelle allegro 1    ibellefriends             homessl